Проект транспортної стратегії до 2030 року

Міністерство інфраструктури просить долучатись до обговорення проекту Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року.
Проект розроблено за участю експертів ЄС в рамках другого компоненту проекту технічної допомоги ЄС «Підтримка імплементації Угоди про асоціацію та Національної транспортної стратегії в Україні» для забезпечення комплексного бачення глобальних пріоритетів трансмодальної політики і визначення напрямів розвитку галузі на період до 2030 року.
Проект Стратегії базується на положеннях Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Стратегії сталого розвитку «України-2020», схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015.
Загальна мета проекту Стратегії полягає у визначенні концептуальних засад формування та реалізації державної політики в галузі транспорту, спрямованих на створення інтегрованого до світової транспортної мережі ефективно функціонуючого транспортного комплексу України, підвищення інвестиційної привабливості транспортної галузі, задоволення потреб населення у перевезеннях та покращення умов ведення бізнесу задля стійкого економічного та соціального розвитку країни.

Поділитись:
НА ГОЛОВНУ