Український культурний фонд

Парламентарі ухвалили закон про Український культурний фонд. За відповідне рішення проголосували 236 депутатів.
Закон визначає правові, організаційні, фінансові засади діяльності Українського культурного фонду, метою створення якого є сприяння розвитку культури і мистецтв України, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального і духовного потенціалу особистості й суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримка культурного різноманіття та інтеграції української культури у світовий культурний простір.
Згідно із законом, Український культурний фонд є бюджетною установою, яка виконує передбачені цим Законом спеціальні функції щодо сприяння національно-культурному розвитку України. Діяльність Українського культурного фонду спрямовується і координується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.
Органами управління Українського культурного фонду є Наглядова рада та Дирекція. Український культурний фонд очолює Голова Українського культурного фонду, який здійснює свою діяльність на громадських засадах. Головою Фонду може бути призначена особа, яка є фахівцем у сфері культури, має бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, вільно володіє державною мовою, володіє іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи. На Голови Фонду поширюються обмеження, передбачені частиною третьою статті 8 цього Закону.

Поділитись:
НА ГОЛОВНУ